2017.30.3 Oman-bolaget Petroleum Services

Välkommen Herr Shan från Oman till Cepai

Den 30 mars 2017 besökte Shan, chef för Middle East Petroleum Services Company i Oman, tillsammans med översättaren Wang Lin personligen Cepai.

Detta är Mr Shans första besök i Cepai. Före denna besöksresa besökte Liang Yuexing, vårt företags utrikeshandelschef, Middle East Petroleum Services Company och introducerade Cepais utveckling och produkter för Shan. Därför var Mr Shan full av förväntningar på denna resa till Cepai.

Efter ett dags besök besökte Shan ett seriöst sinnet i produktionsverkstaden, inspektionsutrustningen, monteringsplatsen och kvaliteten på företagets olika produkter. Han hade en fördjupad och detaljerad affärsförhandling med Liang Yuexing, chef för utrikeshandeln i vårt företag. Båda sidor har nått en avsiktlig konsensus om försäljningssamarbete.

Innan han lämnade berömde Shan företaget och önskade att företaget skulle bli mer kraftfullt och framgångsrikt, och samarbetet med företaget skulle pågå länge och glatt!

1
2

Inläggstid: 10-10-2020